Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Projekty aplikacyjne” PO IR 2014-2020

06.09.2017

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem realizowanym w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 września  2017 r. w Katowicach - angelo by Vienna House Katowice, ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice - REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres konrad.kustron-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2017 r.

W temacie wiadomości proszę wpisać „Spotkanie informacyjne „Projekty aplikacyjne”  wraz z podaniem nazwy miasta (Katowice).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR. 

Wstecz