Szósty konkurs w ramach Programu Wspólnego AAL

31.01.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż 31 stycznia 2013 roku został otwarty szósty konkurs w ramach Programu Wspólnego AAL, którego tematem konkursu jest:


„ICT-based Solutions for Supporting Occupation in Life of Older Adults”


(Rozwiązania oparte na Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych służące wspomaganiu życia zawodowego osób starszych).


Szósty konkurs, podobnie jak poprzednie, skierowany jest do zespołów międzynarodowych (min. 3 niezależne podmioty z 3 różnych krajów członkowskich AAL) wnioskujących o finansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Pozostałe kryteria, którymi powinny charakteryzować się projekty badawcze, są opisane w dokumencie konkursowym załączonym do niniejszego artykułu. Wnioski projektowe złożone w języku angielskim oceniane będą przez międzynarodowych ekspertów powołanych przez Stowarzyszenie AAL.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza 500 000 Euro na dofinansowanie projektów wybranych w procedurze konkursowej.


Więcej informacji o konkursie znajduje się na poniższej stronie internetowej: www.aal-europe.eu/get-involved/calls/call-6-supporting-occupation-in-life-for-older-adults/


Jednostki zainteresowane poszukiwaniem partnerów zagranicznych do udziału w projektach badawczych zapraszamy na dedykowaną dla programu AAL bazę danych: ps.aal-europe.eu

Partnerów można szukać również podczas dni informacyjnych, które odbędą się 6 lutego 2013 roku w Brukseli: www.aal-europe.eu/aal-call-6-info-day

Data otwarcia konkursu: 31.01.2013


Data zamknięcia: 30.04.2013, godzina 17:00 Central European Time (CET)


Kontakt w NCBR:
Wojciech Piotrowicz
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Email: wojciech.piotrowicz-at-ncbr.gov.pl
Tel.:  +48 22 39 07 297

 

Wstecz