Szybka ścieżka – Koronawirusy – ogłoszenie konkursu nr 5/1.1.1/2020

06.04.2020

Zapraszamy do oglądania w konkursie Szybka ścieżka - Koronawirusy.

Kierujemy się do zastosowania w planowaniu wyników badań rozwojowych z uwzględnieniem przeciwdziałania rozwojowym pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony i ochrony zdrowia oraz wsparcia ich w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Na konkurs przeznaczyliśmy 200 mln PLN.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do zastosowania w operacjach gospodarczych. Dofinansowanie można uzyskać na podstawie badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz przedwdrożeniowych.

W tym konkursie możemy dofinansować projekty, które miejsca są realizowane w ramach lepiej, jak i słabiej rozwiniętych. Konkurs jest skierowany do usług oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek badawczych). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwem.

Na wnioski czekamy od 6 maja do 31 grudnia br. Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

  • I runda od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.,
  • II runda od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r.,
  • III runda od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12.00.

Złożone wnioski należy zweryfikować formalnie, a następnie zastosować zgodnie z zaleceniami, które umożliwiają szeroki zakres projektu w trakcie oceny. W tym konkursowym spotkaniu zespołu z udziałemodawcą podczas oceny przeprowadzanych za pomocą środków komunikacji komunikacji.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe dostępne przez dostępność” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 5 / 1.1.1 / 2020 - Szybka ścieżka „Koronawirusy”

Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wstecz