Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” – ogłoszenie konkursu nr 5/1.1.1/2019

15.07.2019

Zapraszamy do udziału w konkursie „Szybka ścieżka”, skierowanego do podmiotów planujących realizację projektów B+R z zakresu technologii kosmicznych. Na konkurs przeznaczyliśmy 300 mln PLN.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach RP, również w woj. mazowieckim.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami zmienionymi 26 czerwca br. Obecnie kryteria dopuszczają szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny niż w poprzednich konkursach „Szybkiej ścieżki”.

Na wnioski czekamy od 2 września do 15 listopada 2019 r.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 5/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka - Technologie kosmiczne.

Wstecz