Terminy spotkań panelowych: runda listopadowa - konkurs 3/1.1.1/2018

09.01.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Konkursu 3/1.1.1/2018 uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Seal of Excellence, dla rundy listopadowej, zaplanowane zostały w dniach: 15 lutego oraz 27 lutego 2019 r.

Informacja o dokładnej godzinie i miejscu spotkania przesłana zostanie Wnioskodawcy drogą elektroniczną nie później niż 5 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie spotkania panelowe w ramach ww. konkursu organizowane będą w Warszawie w siedzibie NCBR.

Wstecz