The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) – informacja o planowanym konkursie

15.11.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu w styczniu 2017 r. wspólnego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy JPND.

Temat konkursu:

“Multinational Research Projects for Pathway Analysis across Neurodegenerative Diseases”

Zakres konkursu:

Research proposals may:

  • combine experimental approaches from fundamental, pre-clinical and/or clinical research
  • perform network analyses in different neurodegenerative and/or other chronic diseases to elucidate the underlying common and differing mechanisms in the investigated diseases
  • add value to existing research by analysing diseases across traditional clinical boundaries, technologies and disciplines, thereby gaining deeper understanding of the patho-physiological mechanisms of neurodegenerative diseases

The following neurodegenerative diseases are included in the call:

  • Alzheimer’s disease and other dementias
  • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
  • Prion diseases
  • Motor neuron diseases
  • Huntington’s disease
  • Spinocerebellar ataxia (SCA)
  • Spinal muscular atrophy (SMA)

Cross-disease analysis may solely comprise different neurodegenerative diseases or include other chronic diseases (e.g. chronic mental or physical disorders).

Konkurs dwuetapowy (faza pre- i full proposal). Konsorcja uczestniczące w konkursie muszą składać się z minimum 3 i maksimum 6 grup badawczych, z przynajmniej 3 różnych państw uczestniczących w konkursie.

Pre-announcement na stronie inicjatywy JPND:

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz terminów będą zamieszczane na stronie NCBR.

Kontakt w NCBR:

Katarzyna Moczulska

Wstecz