TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w III konkursie JTC2016

05.12.2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 2 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu TRNASCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer

Temat konkursu:

onkologia

Zakres konkursu:

Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:

 1. Risk stratification to distinguish groups by susceptibility for development or progression of cancer based on molecular biomarkers and established cancer risk factors, such as age, medical history, anthropometrics (e.g., body mass index, waist circumference), and lifestyle related determinants (e.g., diet, physical exercise, environmental exposure and medication).
 2. Validation of multiparametric methods, using the combination of promising  biomarkers (genomic, proteomic, metabolomic and imaging markers) to improve our capability for early detection or progression of cancer.
 3. Improve clinical evidence of the minimally invasive methods.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Research Foundation - Flanders (FWO), Belgium
 • Fund for Scientific Research (FNRS), Belgium, French speaking community
 • Estonian Research Council (ETAg), Estonia
 • National Cancer Institute (INCa), France
 • ARC French Foundation for Cancer Research (ARC Foundation), France
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • General Secretariat for Research & Technology (GSRT), Greece
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • Ministry of Health (MoH), Italy
 • Alliance Against Cancer (ACC), Italy
 • Lombardy Foundation for Biomedical Research (FRRB), Italy
 • State Education Development Agency (VIAA), Latvia
 • Dutch Cancer Society (DCS), Netherlands
 • Research Council of Norway (RCN), Norway
 • Norwegian Cancer Society (NCS), Norway
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
 • Ministry of Education Science and Sport (MIZS), Slovenia
 • Spanish Association Against Cancer Scientific Foundation (FCAECC), Spain
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain
 • The Foundation for the support of the Applied Scientific Research and Technology in Asturias (FICYT), Spain
 • Ministry of Science and Technology (MoST), Taiwan
 • Scientific and Technological Research Council (TUBITAK), Turkey

Data otwarcia naboru wniosków:

2 grudnia 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

13 lutego 2017 r.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

IV kwartał 2017 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Kurs euro:

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 02.12.2016 r -  4.4892

Status prawny konkursu:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.transcanfp7.eu/calls/third-joint-transnational-call-jtc-2016.html

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Robert Lesiuk

tel:  + 48 22 39 07 296

fax:  +48 22 20 13 408

Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED

Dział Zarządzania Programami

Marcin Chmielewski

tel: +48 0 22 39 07 109

fax:  +48 22 20 13 408

Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED

Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński

tel: +48 0  22 39 07 215

fax: +48 22 20 13 408

Sekcja Finansowania Projektów B+R

Dział Finansowy

Kontakt do sekretariatu konkursu:

Joint Call Secretariat (JCS) at:

The Dutch Cancer Society (KWF kankerbestrijding)

Bart Hattink

Phone: +31 20 5700468

Link do dokumentów konkursowych:

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania:

 1. Regulamin konkursu (Call text)
 2. Informacja dla wnioskodawców
 3. Guidelines for applicants
 4. Wzór formularza aplikacyjnego (Pre-proposal Application Form)
 5. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 6. Oświadczenie krajowe
 7. Krajowy przewodnik kwalifikowalności kosztów
Wstecz