Umowa NCBR z Japan Coal Energy Centre

03.10.2013

W dniu 3 października 2013 r. zostało podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a japońską agencją JCOAL (Japan Coal Energy Centre) w zakresie energetyki węglowej. Celem porozumienia jest wparcie wspólnych działań w zakresie rozwoju innowacji i prac B+R ukierunkowanych na rozwój technologii związanych z energetyką konwencjonalną (m.in. z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla, zastosowaniem zaawansowanych materiałów dla potrzeb energetyki, wysokosprawnym wytwarzaniem energii następnej generacji, pozyskiwaniem paliw ciekłych oraz syntetycznego gazu ziemnego z węgla).

Wspólne działania będą koncertowały się na wspieraniu instytucji badawczych i przemysłu w prowadzeniu projektów, których wyniki będą mogły znaleźć zastosowanie rynkowe.

Wstecz