Uruchomienie 3. konkursu ERA-MIN 2 (Call 2019)

18.11.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 15 listopada 2019 r. ogłoszono 3. konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców mineralnych. Nabór wniosków zostanie otwarty 28 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 

ERA-MIN Joint Call 2019

Temat konkursu

Raw materials for sustainable development and the circular economy

Zakres konkursu

(skrót)

 
  1. Supply of raw materials from exploration and mining
  2. Design
  3. Processing, Production and Remanufacturing
  4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
  5. Cross-cutting topics (projekty z tego obszaru nie będą finansowane przez NCBR)
 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

Belgium / Brussels -Innoviris

Belgium / Flanders - FWO

Belgium / Flanders - Hermesfonds

Belgium/ Wallonia - SPW-Wallonia

Canada /Québec - FRQNT

Chile – CONICYT

Czech Republic – TA CR

Finland - Business Finland

France - ADEME

France - ANR 

Greece - GSRT

Poland - NCBR

Portugal - FCT

Romania - UEFISCDI

Slovakia - SAS

Slovenia - MIZS

South Africa - DST

Spain/Andalucia - IDEA

Sweden - Vinnova

Turkey - TUBITAK

Data otwarcia naboru wniosków

 

28 listopada 2019 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków

12 marca 2020 r. 17:00 CET

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie

http://www.submission-era-min.eu/

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

III kwartał 2020 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

 

Kurs euro

 z dnia ogłoszenia konkursu tj. z 15.11.2019 wg. EBC

Status prawny konkursu

 
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1249 ze zm.)
  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668)
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200)
 


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2019 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

Karolina Janczykowska

tel: 22 39 07 293, 515 061 554

e-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl 

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Kontakt w sprawach finansowych:

Olga Kuczmarska

tel: +48 22 45 67 533

e-mail: olga.kuczmarska-at-ncbr.gov.pl 

Karolina Janowska-Curyło

tel: +48 22 25 66 809

e-mail: karolina.janowska-curylo-at-ncbr.gov.pl 

Dział Finansowania Projektów

 

Kontakt w ERA-MIN 2

eramin-at-fct.pt 

Ana Luísa Lavado (+351) 213 924 396

Dina Carrilho (+351) 213 924 381

Strona internetowa programu

https://www.era-min.eu/ 

Materiały do pobrania:
Call text – Joint Call 2019
Przewodnik kosztów kwalifikowalnych
Informacja dla wnioskodawców

Wstecz