Wsparcie Szpitali Jednoimiennych - aktualizacja Rekomendowanego zakresu umowy konsorcjum

29.05.2020

Uprzejmie informujemy, że dokonano aktualizacji Rekomendowanego zakresu umowy konsorcjum. Aktualizacja dotyczy korekty mającej na celu uspójnienie zapisów z zapisami Wzoru Umowy o wykonanie i finansowanie projektu.

Dokumenty dostępne są na stronie konkursu.

Wstecz