Wspólne Przedsięwzięcie TANGO – wyniki oceny wniosków pełnych

03.02.2015

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach I Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO przedstawiamy Państwu listy rankingowe wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie.

Decyzją Dyrektora Centrum rekomendowane do dofinansowania są wszystkie wnioski zaopiniowane pozytywnie. Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Treść recenzji zawierających ocenę merytoryczną zostanie udostępniona wszystkim Wnioskodawcom w systemie OSF bez konieczności wnioskowania o ich udostępnienie, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.

Przypominamy, że odwołania od decyzji można składać do Centrum w terminie 14 dni od dostarczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej.

Pliki do pobrania:

Wstecz