Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych” – ogłoszenie konkursu nr 3/4.1.1/2019

16.10.2019

Zapraszamy do udziału w konkursie „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”, ogłoszonego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Lubelskie. Przedsięwzięcie polega na wsparciu prac B+R w obszarze technologii fotonicznych. Jego celem jest wzrost zdolności lubelskiej gospodarki i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji wiedzy w obszarze technologii fotonicznych do roku 2026.

W konkursie NCBR dofinansowanie można uzyskać tylko na realizację badań przemysłowych. Wnioskodawcy, którzy chcieliby uzyskać wsparcie na realizację prac rozwojowych oraz ewentualnie komponentu wdrożeniowego mogą aplikować w konkursie, który ogłasza Województwo Lubelskie.

Na konkurs przeznaczyliśmy 17 mln PLN. Na wnioski czekamy od 15 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., w dwóch rundach. W konkursie NCBR mogą wziąć udział konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 3/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”

Wstecz