Współpraca państw V4 - Korea – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie

14.11.2016

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2016 r. otwarty został I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej (V4-Korea Joint Research Program).

Szczegółowe informacje o konkursie

Nazwa konkursu
V4-Korea Joint Call for Proposals

Zakres tematyki konkursu

 • chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and chemical engineering


Zakres wsparcia

 • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe)
 • Badania przemysłowe    
 • Prace rozwojowe


Wnioskodawcy

 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, MEYS (Czechy)
 • National Research, Development and Innovation Office of Hungary, NKFIH (Węgry)
 • National Centre for Research and Development, NCBR (Polska)
 • Slovakia Academy of Science, SAS (Słowacja)
 • National Research Foundation of Korea, NRF (Korea)


Data zamknięcia naboru wniosków
22.02.2017 r., godz. 18:00 GMT (godz. 18.00 czasu koreańskiego)

Nabór wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych prowadzony jest przez sekretariat konkursu (National Research Foundation of Korea) poprzez system elektroniczny ERND (ernd.nrf.re.kr). Wniosek składa tylko strona koreańska w imieniu całego konsorcjum.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 125 000 EUR na projekt.

Kurs euro
Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 14 listopada 2016 r.: 1 EUR = 4,4060 PLN

Informacji w sprawie konkursu w NCBR udziela:

Krystyna Maciejko

tel.: +48 22 39 07 489

fax: +48 22 20 13 408

Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi

Dział zarządzania programami


Dokumenty do pobrania:
Joint Call Text (pdf)
Application Form (docx)
National Funding Regulations (pdf)
Przewodnik kwalifikowalności kosztów (pdf)

 

Wstecz