Wszczęcie postępowania - „Bezemisyjny transport publiczny” w trybie partnerstwa innowacyjnego

03.01.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, kod pocztowy 00 695, REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, informuje o wszczęciu postępowania pod nazwą  „Bezemisyjny transport publiczny” w trybie partnerstwa innowacyjnego.

Program Bezemisyjnego transportu publicznego dotyczy opracowania innowacyjnych pojazdów transportu publicznego, które za kilka lat mają wyjechać na ulice polskich miast.

Główną cechą postępowania jest zagwarantowanie rynku dla nowoopracowanych pojazdów, które po okresie testowym zostaną wprowadzone do masowej produkcji. W odróżnieniu od innych programów naukowo-badawczych takie podejście gwarantuje komercjalizację produktu oraz uzyskanie wymiernego efektu ekonomicznego dla producenta, zaś kupującym oferuje innowacyjny produkt w konkurencyjnej cenie.

Po etapie badawczym, finansowanym przez NCBR ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nastąpi etap wdrożeniowy, w którym opracowane pojazdy zostaną dostarczone polskim miastom, będącymi podmiotami współzamawiającymi w przetargu. Dostawa pojazdów możliwa jest również dzięki współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na podstawie umowy podpisanej 29 grudnia 2017 roku z NCBR, przeznaczy na ten cel 2,2 mld złotych.

Wnioski o dopuszczenie do postępowania należy składać w terminie do 28 lutego 2018 r., do godz. 12:00 , w siedzibie NCBR przy ul. Nowogrodzkiej 47a, (00-695 Warszawa) w kancelarii ogólnej w pokoju 208, II p.

Pozostałe informacje na temat ww. postępowania przetargowego pod nazwą: „Bezemisyjny transport publiczny”, znajdują się m.in. na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod adresem: bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres elektroniczny przetargi-at-ncbr.gov.pl lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego.

 

Wstecz