Wykorzystanie biomasy w przemyśle chemicznym

23.02.2012

22 lutego 2012 roku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju odbyła się konferencja na temat zaawansowanego przetwarzania biomasy, zorganizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Przedmiotem dyskusji była możliwość i zasady opracowania sektorowego programu wsparcia w zakresie wykorzystania biomasy w przemyśle chemicznym. W spotkaniu uczestniczyli prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor NCBR oraz prof. Jerzy Kątcki, Przewodniczący Rady Centrum.


Poruszone zagadnienia dotyczyły możliwości wykorzystania biomasy w różnych gałęziach gospodarki, zwłaszcza w szeroko pojętej chemii. Uczestnicy podkreślali duże zainteresowanie stosowaniem surowców odnawialnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele sektora przemysłu chemicznego, którzy w swoich wystąpieniach zadeklarowali zainteresowanie intensyfikacją zastosowań biomasy w polskiej gospodarce.


Prof. Kurzydłowski przedstawił warunki i zasady ustanawiania przez NCBR programów sektorowych, zachęcając przedstawicieli branży chemicznej do współpracy środowiskowej w opracowaniu koncepcji programu wykorzystania biomasy.

Wstecz