Wyniki 13. Konkursu ERA-NET Bioenergy

18.10.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny międzynarodowego panelu ekspertów w 13. Konkursie ERA-NET Bioenergy, do finansowania rekomendowano 2 projekty, w tym 1 z udziałem partnerów z Polski:

BesTECH – „Bio-Electric Syngas Technology for the Production of Biomass Derived Biofuels and Platform Chemicals” z udziałem Instytutu Ochrony Środowiska oraz Buzek Plastic Poland (wnioskowane dofinansowanie dla polskich partnerów: 252 238 EUR)

Wstecz