Wyniki 2 konkursu (Call 2019) w ramach ERA-NET MarTERA

03.12.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny międzynarodowego panelu ekspertów w 2. konkursie ERA-NET MarTERA, do finansowania rekomendowano 3 projekty z udziałem partnerów z Polski:
CADMUSS – „Collision Avoidance Domain-Method Used by Ships and aShore” z udziałem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Politechniki Gdańskiej oraz Navsim Technology (wnioskowane dofinansowanie dla polskich partnerów: 250 000 EUR)

NuLIMAS – „Numerical Modelling of Liquefaction Around Marine Structures” z udziałem Instytutu Budownictwa Wodnego PAN oraz ″PROJMORS″ Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o (wnioskowane dofinansowanie dla polskich partnerów: 244 000 EUR)

twin-crp-pod ULCS – „Application of hybrid CRP-POD propulsors on ultra large twin screw containerships to increase propulsive efficiency, reduce GHG emissions and improve navigational safety” z udziałem Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska, Politechniki Gdańskiej oraz Seatech Engineering sp. z o.o. (wnioskowane dofinansowanie dla polskich partnerów: 250 000 EUR)

Wstecz