Wyniki II Edycji Programu GO_GLOBAL.PL

30.09.2013

Zakończyła się druga edycja programu GO_GLOBAL.PL, oferującego wsparcie we wprowadzaniu nowoczesnych technologii na światowe rynki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło dla polskich przedsiębiorców z sektora B+R 10 mln złotych na ekspansję zagraniczną.

Eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dokładnie przeanalizowali zapotrzebowanie młodych, innowacyjnych przedsiębiorców w zakresie ekspansji zagranicznej. Odpowiedzią na nie jest nowatorskie przedsięwzięcie GO_GLOBAL.PL. Firmy w ramach programu otrzymują dofinansowanie m.in. na opracowanie biznesplanu i strategii internacjonalizacji oraz na analizę rynków międzynarodowych, w tym zakup specjalistycznych raportów badawczych. Dotacje zostaną przeznaczone także na warsztaty z udziałem potencjalnych inwestorów z sektora venture capital oraz trening i coaching dotyczący wymogów prawnych, zarządzania własnością intelektualną, przygotowanie oferty do negocjacji na danym rynku.

Jest wiele polskich firm bazujących na oryginalnych pomysłach i rozwiązaniach o „światowym” potencjale rynkowym, które wymagają opracowania strategii ekspansji międzynarodowej. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy program GO_GLOBAL.PL – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Nasz program pozwoli odważnym firmom na dostosowanie swoich produktów do specyficznych wymogów rynków zagranicznych, wzorując się na innowacyjnych przedsięwzięciach tam realizowanych – dodaje Dyrektor Centrum.

W drugiej edycji programu GO_GLOBAL.PL finansowanie otrzymują 22 innowacyjne firmy na łączną kwotę przekraczającą 4,3 mln zł. Ideą programu jest umożliwienie przedsiębiorcy maksymalnej swobody w realizacji swojego projektu. Firma otrzymuje dotację na kształt vouchera, który będzie mogła zrealizować w wybrany przez siebie sposób, czy to korzystając z doradcy zewnętrznego, czy też uruchamiając zasoby wewnętrzne. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z partnerami umożliwiającymi dostęp do szerokiego grona inwestorów w danym kraju, takich jak: US-Polish Trade Council - USPTC (organizacja, która od dziesięciu lat promuje i wspiera wymianę naukową i transfer nowych technologii między Polską a Doliną Krzemową), Plug&Play Tech Center (akcelerator z Doliny Krzemowej, który koncentruje się na wspieraniu start-upów z sektora IT), a także Fraunhofer MOEZ (instytut wchodzący w skład Towarzystwa im. Fraunhofera, będącego największą w Europie organizacją w obszarze badań stosowanych).

Program cieszy się dużym zainteresowaniem głownie z powodu prostej i przejrzystej aplikacji oraz preferencyjnego systemu finansowania, (NCBR wypłaca zaliczkę na realizacje projektu w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych).

Nabór wniosków do kolejnej, trzeciej edycji, zostanie uruchomiony jeszcze w bieżącym roku.


Więcej na: /programy/programy-krajowe/goglobal/

Wstecz