Wyniki II Konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG_ponowna ocena po odwołaniu

12.08.2019

Uprzejmie informujemy, że zakończona została ponowna ocena merytoryczna wniosków złożonych w II Konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych ,,Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

W związku z zakończeniem ww. oceny przedstawiamy aktualizację listy rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie oraz listę rankingową wniosków ocenionych negatywnie.

Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. IV pkt. 6 Regulaminu II konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom w formie pisemnej.

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania, informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych wniosków
Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków

Wstecz