Wyniki II Konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG II - Konkurs na projekty „zamawiane”

17.09.2020

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki II Konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG II - Konkurs na projekty „zamawiane”.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedstawiamy listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie oraz listę rankingową wniosków ocenionych negatywnie.
W ramach zagadnienia badawczego nr 1 ,,Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia)” 1 projekt został rekomendowany do dofinansowania.

W ramach zagadnienia badawczego nr 2 ,,Mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego (Zamawiający – Ministerstwo Finansów)” 1 projekt został rekomendowany do dofinansowania.
W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania, informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków w ramach konkursu GOSPOSTRATEG II

Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków w ramach konkursu GOSPOSTRATEG II

Wstecz