Wyniki konkursu głównego (‘core call’) ogłoszonego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

11.03.2013

   

Poniżej prezentujemy ranking wniosków rekomendowanych do dofinansowania w 5 obszarach tematycznych konkursu głównego.

Ranking wniosków odzwierciedla rekomendację i opinię polsko-norweskiego Komitetu Programu, który brał pod uwagę wyniki uzyskane we wspólnej ocenie recenzentów (consensus report) oraz budżet indykatywny dla każdego z obszarów.

Wnioskodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania otrzymają decyzje finansowe wydane przez Dyrektora NCBR zawierające kwotę dofinansowania.

Wnioskodawcy projektów ocenianych merytorycznie otrzymają wspólną recenzję ekspertów (consensus report) na e-adresy kontaktowe podane we wniosku.

Ponadto, NCBR uprzejmie informuje, że podejmuje działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie kolejnej puli ocenionych już wniosków z najwyższymi wynikami.

Wstecz