Wyniki konkursu nr 1 w ramach programu GO_GLOBAL.PL

15.10.2015

15 października br. rozstrzygnięto konkurs nr 1 w ramach programu krajowego pn. GO_GLOBAL.PL. Czterdzieści jeden innowacyjnych przedsiębiorstw komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych zostało wyłonionych do dofinansowania. Czternaście z nich zakwalifikowało się uprzednio do programów akceleracyjnych Partnerów Centrum za granicą.

W rozstrzygniętym właśnie konkursie złożono 173 wnioski o dofinansowanie. Wyłonionych czterdzieści jeden najlepszych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 6 mln złotych. Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać je na przygotowanie strategii wejścia na rynki światowe oraz na uzyskanie wiedzy na temat dopasowania swoich produktów do specyficznych wymagań konkretnego regionu. Dofinansowanie można przeznaczyć także na rozwój i weryfikację strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych, które zostały ocenione przez niezależnych ekspertów podczas dwuetapowej oceny merytorycznej, zgodnie z regulaminem i kryteriami oceny przyjętymi w ramach konkursu nr 1.

Dokumenty do pobrania:


UWAGA: Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Na podstawie Listy rankingowej będą wydawane indywidualne decyzje Dyrektora NCBR w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych, które zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną. Kwoty dofinansowania również mają charakter informacyjny i będą ostatecznie ustalone na podstawie rekomendacji ekspertów udzielonych podczas zakończonej oceny merytorycznej złożonych wniosków o dofinansowanie.

Wstecz