Wyniki naboru 1/2012 w ramach Inicjatywy EUREKA

24.10.2012

Poniżej przedstawiamy listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania na podstawie wyników oceny merytorycznej złożonych wniosków o dofinansowanie, przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów.

Wnioskodawca Tytuł projektu, numer i akronim Kwota przyznanego dofinansowania
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkompterowo-Sieciowe

Usługi platform telekomunikacyjnych wspierające adaptację rozwiązań przetwarzania chmurowego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

CPP2011/2-1

Clouds & Me
968 518 PLN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkompterowo-Sieciowe

Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych

C2012/1-7 MITSU

802 190 PLN
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych

C2012/1-7 MITSU

736 669 PLN

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych

C2012/1-7 MITSU

795 959 PLN

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

Nowa metoda umacniania powierzchni wyrobów stalowych z wykorzystaniem złoża fluidalnego zawierającego termo-aktywne mikroproszki

E! 7163 TAMPFLU

2 288 160 PLN

Wstecz