Wyniki naboru na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

05.01.2018

Uprzejmie informujemy o wynikach weryfikacji formalnej i merytorycznej ostatnich 3 formularzy, złożonych od 13 września 2017 r. do 11 października 2017 r. w naborze na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

W efekcie przeprowadzonej weryfikacji zostały dofinansowane następne 2 działania na łączną kwotę 5000 EUR. Szczegółowe wyniki weryfikacji formalnej i merytorycznej znajdują się w poniższej tabeli.

Zgodnie z założeniami naboru dofinansowanie działań mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii albo wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce. Wizyta musiała się zakończyć do 17 listopada 2017 r. Formularz realizacji działania mógł być złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym początkiem wizyty. W związku z powyższym Operator Programu zakończył nabór formularzy.

Wstecz