Wyniki oceny formalnej: konkurs nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa „Przyszłościowe technologie dla obronności - Konkurs Młodych Naukowców”

27.02.2018

Informujemy, że w ramach konkursu nr 2/P/2017 na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności - Konkurs Młodych Naukowców” złożono 26 wniosków. Wszystkie złożone wnioski spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Wstecz