Wyniki oceny formalnej - Runda 1 - Konkurs nr 10/2019 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

12.08.2019

Informujemy, że w ramach Rundy 1 Konkursu nr 10/2019 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa złożono 43 wnioski. Wszystkie złożone wnioski spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Wstecz