Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w naborze EUREKA 2019

16.10.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w tegorocznym naborze w ramach inicjatywy EUREKA wpłynęło 8 zgłoszeń. Załączone poniżej listy ilustrują wyniki zakończonej oceny formalnej.

Wstecz