Wyniki oceny I etapu konkursu na Propozycje tematów projektów zamawianych w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

17.10.2019

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej Propozycji tematów projektów zamawianych, złożonych w pierwszej rundzie konkursu, przedstawiamy Państwu Listę Propozycji rekomendowanych i nierekomendowanych do uwzględnienia w konkursie na projekty zamawiane.

Spośród 18 złożonych Propozycji, dokonano oceny 16 z nich, z czego 2 Propozycje tematów zamawianych zostały uwzględnione. Pozostałe Propozycje nie zostały rekomendowane.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach naboru drogą elektroniczną na adres wskazany w złożonej Propozycji.

Lista Propozycji rekomendowanych
Lista Propozycji nierekomendowanych

Wstecz