Wyniki oceny wstępnej (formalnej) wniosków pełnych złożonych w pierwszym polsko-chińskim konkursie bilateralnym

05.12.2018

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny wstępnej wniosków pełnych złożonych w pierwszym polsko-chińskim konkursie bilateralnym ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) złożone zostały 33 wnioski z czego 32 pozytywnie przeszły ocenę wstępną i zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Wyniki zakończonej oceny formalnej złożonych wniosków prezentują załączone poniżej listy:

Wyniki oceny merytorycznej będą znane nie wcześniej niż w drugiej połowie stycznia 2019 r.

Wstecz