Wyniki pierwszego konkursu w programie „e-Pionier"

15.11.2016

Uprzejmie informujemy, że ocenę merytoryczną projektów zakończono w dniu 28 października 2016 r. W jej wyniku do wsparcia rekomendowano 4 projekty na łączną sumę 41 978 668,00 zł.

Wnioskodawcy, których projekty nie zostały rekomendowane do otrzymania grantu zostaną pouczeni o przysługujących środkach odwoławczych, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące oceny prosimy kierować na adres: e-pionier-at-ncbr.gov.pl.

Wstecz