Wzór raportu końcowego obowiązującego w ramach III konkursu polsko-tajwańskiego

09.01.2019

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się terminami zakończenia projektów w III konkursie polsko-tajwańskim uprzejmie przypominamy o obowiązku złożenia raportów końcowych w terminie określonym w umowie o wykonanie i finansowanie projektu.
Poniżej znajdą Państwo wzór części A (merytorycznej) raportu końcowego obowiązujący dla projektów realizowanych w ramach II konkursu polsko-tajwańskiego.
Część B (finansowa) jest do pobrania ze strony NCBR, z zakładki „Wzory dokumentów” w sekcji „Programy międzynarodowe”.


Pliki do pobrania:
- część A raportu końcowego

Wstecz