Wzory załączników do umowy - budżet projektu i harmonogram płatności

17.10.2019

Uprzejmie informujemy, że do dokumentacji konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” zostały dodane wzory załączników do umowy o dofinansowanie projektu:

  1. budżet projektu;
  2. harmonogram płatności.

Zarówno budżet, jak i harmonogram płatności generowane są automatycznie w systemie LSI na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.
Wzory do pobrania dostępne są na stronie konkursu.

Wstecz