Zakończenie oceny wniosków złożonych w trzeciej rundzie naboru, trwającej od 1 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. w ramach konkursu 3/1.1.1/2019 – „Szybka Ścieżka Dostępność Plus”

09.10.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w trzeciej rundzie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.Spośród 15 wniosków, które wpłynęły w ramach trzeciej rundy konkursu, dokonano oceny 13 z nich, z czego:Dnia 08 października 2019 r. do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 3 814 323,00 PLN. 11 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania.Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 3/1.1.1/2019 „szybka ścieżka” dla projektów realizujących Program Dostępność Plus – TRZECIA RUNDA

Wstecz