Zakończenie procesu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

11.09.2020

Działając na podstawie punktu 3.6. ust. 5 – 8 oraz punktu 3.7. ust. 1 Regulaminu przeprowadzenia postępowania Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej „NCBR” lub „Zamawiający”) prowadzące postępowanie w trybie zamówienia przedkomercyjnego nr 22/20/PU/P66 pn. „E-van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”, po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej Wniosków uprzejmie informuje o ustaleniu Listy Rankingowej.

 Lista rankingowa

Wstecz