Zamknięcie rejestracji na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pt. „Uczelnia dostępna” na realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym

15.05.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w dniu 15 maja br. nastąpiło zamknięcie rejestracji na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna” na realizację działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decydowała kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które przesłały swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Wstecz