Zaproszenie na IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie

09.03.2012

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki informuje o rozpoczęciu naboru uczestników na kolejne, IV Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Celem Forum jest dalsze stwarzanie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Forum odbędzie w dniach 25-26 kwietnia br. w Warszawie.

Prosimy o zgłaszanie się zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w załączonym zaproszeniu. 

Wstecz