Zbiorcza lista projektów złożonych w ramach konkursu 1/4.1.2/2018 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, trwającego od 15 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r.

09.05.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończony został konkurs 1/4.1.2/2018 Działanie 4.1 ,,Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

Spośród 51 wniosków, które wpłynęły w ramach całego konkursu, dokonano oceny 46 wniosków.

Do dofinansowania zostało wybranych 8 projektów
, zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie. Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 37 366 611,86 PLN.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 4.1 poddziałanie 4.1.2 – zbiorcza lista

Wstecz