Zmiana terminu ogłoszenia konkursu „Projektowanie uniwersalne”

10.07.2019

Instytucja Pośrednicząca informuje, że trwają prace nad opracowaniem modeli, które stanowić będą załącznik do Regulaminu konkursu (zgodnie z kryterium dostępu nr 2). W związku z tym przewidywany termin ogłoszenia konkursu „Projektowanie uniwersalne” to sierpień 2019 r. z rozpoczęciem naboru we wrześniu 2019 r.

Kryteria dostępu do konkursu znajdują się w „Planie Działania na rok 2019” dostępnym w zakładce „Roczne plany działania”

Wstecz