Zmiana zapisów załącznika nr 8 dla konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”

12.06.2019

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowane zostały Standardy kosztów działań realizowanych w projektach złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna” – załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Zmiany nie wpływają na proces aplikowania o środki.
Zmienione zapisy zostały zaznaczone w załączniku na kolor bordowy.

załącznik_nr_8 - standardy kosztów (nowy)

Przypominamy, że nabór wniosków kończy się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 14:00

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: dostepni-at-ncbr.gov.pl 

Wstecz