Posiedzenie Rady Centrum - 28 listopada 2007 r.

29.11.2007

Rada jednogłośnie przyjęła Informację dla Rady w sprawie zlecania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju niektórych zadań realizowanych aktualnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wstecz