Prof. Grażyna Ptak jest specjalistą w dziedzinie biologii rozwoju. Kieruje Działem Biotechnologii Rozrodu Zwierząt Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie. Od 2013 roku jest tez zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu k. Warszawy. Tytuł doktora nauk biologicznych otrzymała na Uniwersytecie Jagiellońskim, promotorem był Prof. dr hab. Marian Tischner. Ponad 20 lat pracowała we Włoszech, gdzie otrzymała habilitację oraz tytuł Profesora Fizjologii Zwierząt. Od 2005 wykłada embriologię na Uniwersytecie w Teramo (od roku 2016 na urlopie bezpłatnym). Jest stypendystą British Council, Royal Society i COST. Odbyła liczne staże m. in. W Babraham Institute (Cambridge), CNRS (Montpellier), Roslin Institute (Edynburg) oraz North Dakota State University (USA).

Jest laureatką ERC Starting Grant programu IDEAS dotyczącym badań funkcji łożyska w patologiach rozwoju ciąży. Obecnie kieruje dużym projektem europejskim (H2020-TWINN-2015 o wartości 1 182 500,00 EUR) badającym możliwości wystąpienia zaburzeń epigenetycznych u zarodków powstających przy użyciu technologii rozrodu wspomaganego. Prof. Ptak wspiera tez badania wieloośrodkowe, kierując pakietem zadań w projekcie siódmego programu ramowego FECUND (Research and Innovation Programme, na kwotę 3 000 000 Euro). Aktualnie bierze czynny udział w 3 europejskich programach Cooperation in Science and Technology (COST), tworzących sieć ponad 100 ekspertów z 21 krajów. Poprzednio, w latach 2006-2014, kierowała projektami finansowanymi przez British Council oraz włoskie ministerstwo nauki.

Jest współzałożycielką spin-off na Universytecie w Teramo działającego w sektorze biotechnologii produkcji modeli transgenicznych do badan medycznych. W latach 2013-2014 kierowała projektem wdrożeniowym dla Regionu Abruzzo (Włochy) dotyczącym zabezpieczenia i odrodzenia populacji zagrożonych wyginięciem ras małych przeżuwaczy. Projekt został zrealizowany przy współpracy z Włoskim Związkiem Hodowców, Lasami Państwowymi (Corpo Forestale dello Stato), Parkiem Narodowym Gran Sasso, Instytutem Zooprofilaktyki oraz z prywatnymi hodowcami.

Prof. Ptak jest ekspertem KE w programach Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) oraz Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w H2020 a poprzednio w 7PR. Jest powoływana do grona ekspertów ministerialnych Włoch (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) i Portugalii (The Portuguese Public Funding Agency for R&D) oraz w Wielkiej Brytanii (Welcome Trust). Jest zapraszana na liczne konferencje i seminaria naukowe w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech a także w Polsce. Wypromowała 8 doktorów na Uniwersytecie w Teramo. Obecnie w Polsce ma od opieką dwóch doktorantów w Instytucie Zootechniki PIB oraz jednego w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (KNOW) .

Autorka ponad 50 publikacji w czasopismach amerykańskich oraz angielskich, cytowanych 1255 razy (H index=19). Jej dorobek obejmuje publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, jak Nature Biotechnology i PNAS. W roku 2012 wykazała iż diapauza zarodkowa ssaków jest mechanizmem podstawowym, który może być wywoływany u zarodka każdego gatunku ssaka. Odkrycie było z uwagą komentowane poprzez najważniejsze czasopisma popularnonaukowe (Nature, The Scientist oraz pisma krajowe (Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa).

W czerwcu 2016 za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej została nominowana do prestiżowej Nagrody Kryształowej Brukselki. We wrześniu 2016 została powołana na członka rady programowej Narodowego Kongresu Nauki gdzie koordynuje pracami grupy tematycznej: Umiędzynarodowienie  - szansa i wyzwanie dla szkolnictwa wyższego i nauki.