NCBR objął Patronatem V Kongres Klastrów Polskich

23.08.2019

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich odbędzie się 9-10 września 2019 roku w Warszawie i będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic Diplomacy Summit). Organizatorem Kongresu jest związek Pracodawców Klastry Polskie. Hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych"? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy", ma dać impuls do debaty nt. między innymi współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Więcej informacji: https://5kongres.klastrypolskie.pl/ 

Wstecz