VI edycja Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

09.03.2020


Prace do konkursu na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną pracę, która została opublikowana w 2019 roku.

Kapituła wybierze spośród nich pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2020 roku.

Prace należy zgłaszać do 3 kwietnia 2020 roku na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

Jedna z prac, uznana przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie Laureata Nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Filharmonii Łódzkiej.

– Dotychczas najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce zgłosiły do nagrody 281 dzieł. Wybraliśmy spośród nich 25 prac, które uznaliśmy za wybitne wśród znakomitych. Pięć z nich otrzymało nagrodę główną – informuje prof. dr hab. Antoni Rózalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Kapituły Konkursu. – Doświadczenie pięciu edycji upoważnia nas do pokornej satysfakcji. Nie potwierdziły się głosy sprzed kilku lat o kryzysie polskiej humanistyki. Przeciwnie, prace, które wpłynęły na konkurs, ukazały otwartość i oryginalność humanistyki polskiej – dodaje.

Więcej informacji: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/vi-edycja-2020 

Wstecz