Zaproszenie dla beneficjentów wsparcia udzielonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do zgłaszania dobrych praktyk z obszaru pracowniczego do przewodnika dla MŚP przygotowywanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z partnerami

18.04.2019

Przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju funkcjonuje Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w ramach którego we współpracy z partnerami zewnętrznymi Ministerstwo opracowuje narzędzia i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw we wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) w codziennych praktykach biznesowych.

Jedna z grup roboczych Zespołu przygotowuje „Przewodnik dla MŚP po pracy bezpiecznej”. Koordynację prac nad przewodnikiem prowadzi Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Przewodnik będzie skoncentrowany na coraz bardziej istotnym wymiarze BHP, jakim są aspekty psychospołeczne w środowisku pracy (takie jak np. stres w pracy, zarządzanie różnorodnością, zjawisko mobbingu). Ma być on podpowiedzią dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, jak radzić sobie z ryzykami psychospołecznymi i zagrożeniami związanymi z automatyzacją i robotyzacją pracy. Ma on również stać się inspiracją do poszukiwania najlepszych rozwiązań w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Przeciwdziałanie zagrożeniom występującym w pracy ma istotne znaczenie dla zdrowia, ograniczenia wypadkowości oraz długookresowej efektywności pracowników. Zastosowanie odpowiednich procedur zarządzania dla powyższych obszarów wpływa na obniżenie rotacji i absencji pracowników oraz kosztów z tym związanych dla pracodawcy. Ważną część przewodnika będzie stanowił katalog dobrych praktyk stanowiąc inspirację dla innych firm do odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem pracy.

Zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie przewodnika poprzez podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zarządzania sferą pracowniczą w Państwa firmach. Nadesłane praktyki będą stanowiły cenny wkład do publikacji oraz okazję do wyróżnienia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz partnerów społeczno-gospodarczych liderów CSR z sektora MŚP.
Z nadzieją, iż zechcą Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami przekazujemy Ankietę z pytaniami nt. praktyk CSR w obszarze pracowniczym. Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety osobno dla każdej z praktyk, które zechcą Państwo opisać. Termin nadsyłania praktyk upływa w dniu 31 maja 2019 r. Wypełnione ankiety należy przesyłać na adres malgorzata.klos-at-miir.gov.pl.
Z uwagi na ograniczoną objętość przewodnika do publikacji zostaną wybrane najciekawsze praktyki.

Wstecz