Czy innowacja zawsze oznacza przełom?

06.03.2017

Wbrew powszechnej opinii nie tylko przełomowe rozwiązanie może być przedmiotem patentu. Przesłanki zdolności patentowej mogą spełnić również rozwiązania dotyczące np. nowego zastosowania znanej substancji chemicznej czy nowego sposobu wytwarzania takiej substancji.Warto wiedzieć, że patenty na wyżej wymienione rozwiązania mogą zostać udzielone nawet w przypadku, gdy patent dotyczący substancji chemicznej per se jeszcze nie wygasł.Studium przypadku:

Przykład dotyczący nowego zastosowania znanej substancji chemicznej.

Firma 1 jest właścicielem patentu na związek chemiczny X. Patent obejmuje związek chemiczny X, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie jako środek herbicydowy (pierwsze zastosowanie). Patent ten jest w mocy. Firma 2 w wyniku eksperymentów i dalszych badań nad związkiem X nieoczekiwanie dowodzi, że związek chemiczny X jest również skutecznym lekiem przeciwnowotworowym. W tej sytuacji firma 2 może zgłosić wynalazek dotyczący drugiego zastosowania, a nawet istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że patent zostanie przyznany.

Przykład dotyczący nowego sposobu wytwarzania znanej substancji chemicznej.

Firma 3 opracowała nowy i nieoczywisty sposób wytwarzania związku chemicznego X. Mimo że pozostaje w mocy patent na związek X, sposób jego wytwarzania i pierwsze zastosowanie, to Firma 3 ma szanse uzyskać patent na opracowany przez siebie nowy sposób wytwarzania związku chemicznego X.

W obu powyższych przypadkach patenty firmy 2 i 3 określa się mianem patentu zależnego. Patent zależny to patent mający za przedmiot wynalazek, z którego korzystanie wkracza w zakres patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem (patentu wcześniejszego). Warto podkreślić, że Firmy 2 i 3 bez zgody firmy 1 nie będą mogły korzystać zawodowo lub zarobkowo ze swoich patentów aż do czasu wygaśnięcia patentu firmy 1. Niemniej patent zależny może przynieść wymierne korzyści uprawnionemu, z uwagi na praktyczne wzmocnienie jego pozycji negocjacyjnej, rynkowej i strategicznej, np. w rozmowach z właścicielem patentu wcześniejszego na substancję X.Jak widać, nie ma przeszkód, by na bazie znanych i opatentowanych wynalazków opracowywać kolejne innowacyjne rozwiązania, które po uzyskaniu na nie patentu, będą miały realny wpływ na rozwój i wartość przedsiębiorstwa.

Justyna Kowalczyk

Wstecz