Wycena wyników B+R – obowiązkowa czy dobra praktyka?

28.01.2014

 

Sytuacje wymagające/uzasadniające sporządzenie wyceny:

a) wniesienie wkładu do spółki akcyjnej (i na podwyższenie kapitału zakładowego),
b) ewidencjonowanie majątku Skarbu Państwa,
c) ocena, czy określona czynność wymaga zgody/zezwolenia, zawiadomienia (próg 20/50/250 tys.).

Pozostałe okoliczności:

a) ustalenie wartości praw przyznanych w zamian za składnik majątku, ustalenie wartości wkładu do spółki,
b) ustalenie wysokości opłat licencyjnych,
c) ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku naruszenia praw do wyników B+R,
d) przyjęcie rozwiązań optymalizacji podatkowej,
e) pomoc publiczna.

Problemy związane z wyceną:

 

Wstecz