Konferencja

19.09.2018 Cały dzień

Konferencja „Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów w trakcie cyklu trwania projektu w ramach wybranych krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020” ;

19.09.2018 Hotel Novotel.