Głównym celem Programu Sektorowego INNOMOTO jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności  polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026.

Program Sektorowy INNOMOTO został zainicjowany przez Porozumienie na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych „INNOMOTO” w skład którego wchodzą:

  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT),
  • Polską Izbę Motoryzacji (PIM),
  • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM),
  • Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM),
  • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP),
  • Związek Pracodawców Motoryzacji (ZPM). 

W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania studiów wykonalności programów sektorowych, wspomniane Porozumienie na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych „INNOMOTO” złożyło do NCBR w 2015 r. studium wykonalności, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie Programu Sektorowego INNOMOTO.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu Sektorowego INNOMOTO to:

  • Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu,
  • Innowacyjne pojazdy i napędy,
  • Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu INNOMOTO to 250 mln zł.

Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Osoby do kontaktu:

Tomasz Skorupski

Sekcja Koordynatorów Programów

Dział Koordynatorów

tel.: +48 22 39 07 275

e-mail: tomasz.skorupski@ncbr.gov.pl

 

Krystian Saks

Dział Finansowy - w zakresie zasady konkurencyjności

tel.: +48 22 39 07 126

Kontakt e-mail:

Pliki do pobrania: