Wydłużenie naboru w konkursie dla programu sektorowego INNOship

20.06.2018

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu naboru w ramach konkursu dla programu sektorowego INNOship, w działaniu 1.2 Programy sektorowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zgodnie z aktualną wersją Regulaminu Konkursu, nowy termin zakończenia naboru został ustalony na 30 lipca 2018 r. (do godziny 16:00). Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą, wprowadzono stosowne korekty do:

Powyższe zmiany obowiązują od 20 czerwca 2018 r.

Wstecz