Dokumentacja dla konkursu  nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” w 2019 r.: Wspólne Przedsięwzięcie z Woj.  Dolnośląskim:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

DOKUMENTY DODATKOWE:

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

WZÓR PROTESTU
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 1/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych” można kierować:

FAQ

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja obowiązująca do 18.03.2019)

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl